رای ‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان امروز برگزار شده است. این انتخابات در پی کناره‌ گیری غیرمنتظره نورسلطان نظربایف رییس جمهور پیشین برگزار شده است. آقای نظربایف سمت ریاست جمهوری را کمابیش برای سی سال در دست داشت و سرانجام داوطلبانه درماه مارچ سال جاری میلادی از این مقام کنار رفت. در انتخابات امروز […]

رای ‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان امروز برگزار شده است. این انتخابات در پی کناره‌ گیری غیرمنتظره نورسلطان نظربایف رییس جمهور پیشین برگزار شده است.

آقای نظربایف سمت ریاست جمهوری را کمابیش برای سی سال در دست داشت و سرانجام داوطلبانه درماه مارچ سال جاری میلادی از این مقام کنار رفت. در انتخابات امروز علاوه بر قاسم جومرت توکایف، سرپرست ریاست جمهوری و نامزد مورد حمایت رییس جمهور سابق این کشور، شش نامز دیگر هم شرکت داشتند، اما هیچکدام از آنان از اعتبار و شهرتی در این کشور برخوردار نیستند. با آن که شمارش آرا این انتخابات نیز آغاز شده، اما نظرسنجی ها از قبل نشان داده است  که قاسم جومرت توکایف، نامزد مورد حمایت آقای نظربایف رییس جمهور پیشین با اکثریت قابل توجه آرا در این انتخابات به پیروزی دست خواهد یافت. از سویی هم دولت قزاقستان به بیش از سه صد ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا اجازه داده تا بر انجام انتخابات نظارت کنند. اما آنان بر منصفانه بودن این انتخابات پیشاپیش ابراز تردید کرده اند.