وزارت امور داخله می گوید که یک سر گروه آدم ‌ربایان در ولایت فاریاب توسط پلیس کشته شده و چهار تن از زیردستانش بازداشت شده اند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که این افراد روز گذشته طی عملیاتی که به هدف آزادسازی چهار زن از چنگ آد‌مربایان در ولسوالی پشتونکوت این ولایت راه […]

وزارت امور داخله می گوید که یک سر گروه آدم ‌ربایان در ولایت فاریاب توسط پلیس کشته شده و چهار تن از زیردستانش بازداشت شده اند.

در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که این افراد روز گذشته طی عملیاتی که به هدف آزادسازی چهار زن از چنگ آد‌مربایان در ولسوالی پشتونکوت این ولایت راه اندازی شده بود کشته و بازداشت شدند. در نتیجه این عملیات همچنان چهار تن از بانوانی که از سوی آدم ربایان ربوده شده بودند نیز آزاد شدند.