یک وکیل مدافع دادگاه بین‌ المللی جرایم، در مورد تصمیم اخیر این دادگاه که گفته بود قصد ندارد راجع به جرایم جنگی در افغانستان تحقیق کند، خواستار وضاحت شده است. فاتو بنسودا، از وکلای مدافع دادگاه بین‌ المللی جرایم درخواست هفده صفحه ‌ای خود را به این دادگاه تحویل داده و گفته است که توضیحات […]

یک وکیل مدافع دادگاه بین‌ المللی جرایم، در مورد تصمیم اخیر این دادگاه که گفته بود قصد ندارد راجع به جرایم جنگی در افغانستان تحقیق کند، خواستار وضاحت شده است.

فاتو بنسودا، از وکلای مدافع دادگاه بین‌ المللی جرایم درخواست هفده صفحه ‌ای خود را به این دادگاه تحویل داده و گفته است که توضیحات در مورد تصمیم اخیر این دادگاه، زمینه را برای استیناف‌خواهی او فراهم می ‌کند.

دادگاه بین ‌المللی جرایم در ماه اپریل، تقاضای قبلی خانم بنسودا را در مورد آغاز تحقیقات راجع به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان، رد کرد.

در همان زمان، مقام های این دادگاه اعلام کردند که آغاز تحقیقات در افغانستان، به تامین عدالت منجر نخواهد شد، چون به استدلال دادگاه، جناح‌ های درگیر در افغانستان، به شمول آمریکا و فرماندهان محلی افغانستان، در زمینه این تحقیقات همکاری لازم نخواهند کرد.

اما خانم بنسودا گفته است که این استدلال، در تضاد با اهداف کاری دادگاه بین ‌المللی جرایم قرار دارد. چون به گفته او، دادگاه بین المللی جرایم خود را به تحقیق و بررسی جرایم در شرایطی که دولت‌ ها توانایی و یا اراده لازم برای مجازات عاملان آن را ندارند، متعهد می ‌داند.

نهادهای حقوق بشری نیز تصمیم ماه اپریل دادگاه بین ‌المللی جرایم را مورد انتقاد قرار داده و آن را یک “اقدام تکان دهنده” توصیف کرده بودند. اما آمریکا از این تصمیم استقبال کرده و آن را “پیروزی برای حاکمیت قانون” دانسته بود.

دولت آمریکا، به ویژه پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در سال دوهزار و شانزده به دادگاه بین ‌المللی جرایم نسبت به هر گونه پیگیری اتهام های جرمی علیه سربازان آمریکایی در افغانستان هشدار داده است.

فاتو بنسودا، وکیل مدافع دادگاه بین‌المللی جرایم که در سال دوهزار و هفده تقاضای بررسی قضیه افغانستان را مطرح کرد، گفته است شواهدی وجود دارد که نشان می ‌دهد نظامیان آمریکایی و نهادهای استخباراتی، عمدتا در بین سال ‌های دوهزار و سه و دو هزار و چهار در برابر زندانیان در افغانستان مرتکب شکنجه، بدرفتاری، تجاوز جنسی و آزارهای جنسی شده اند.

او همچنان گفته است که براساس شواهد، گروه طالبان و سایر شورشیان، از سال دو هزار و نه بیش از هفده هزار غیرنظامی را به قتل رسانده اند که شامل هفت هزار مورد قتل‌ هدفمند می ‌شود.