تنش ها میان آمریکا و ترکیه بر سر تصمیم دولت رجب طیب اردوغان برای خرید سیستم دفاع موشکی از روسیه به شدت افزایش یافته است. همزمان آمریکا فشارهای خود را بر ترکیه برای لغو چنین سفارشی تشدید کرده است. آمریکا در تازه ترین واکنش، تعلیم و آموزش خلبانان ترکیه برای پرواز با جنگنده اف-سی و […]

تنش ها میان آمریکا و ترکیه بر سر تصمیم دولت رجب طیب اردوغان برای خرید سیستم دفاع موشکی از روسیه به شدت افزایش یافته است. همزمان آمریکا فشارهای خود را بر ترکیه برای لغو چنین سفارشی تشدید کرده است.

آمریکا در تازه ترین واکنش، تعلیم و آموزش خلبانان ترکیه برای پرواز با جنگنده اف-سی و پنج را متوقف کرده است. پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا تایید کرده که نامه ای را با این مضمون به وزیر دفاع ترکیه فرستاده است. آقای شاناهان گفته است به دولت ترکیه اجازه داده نخواهد شد تا چهار جنگنده ‌ای را که خریده به خاک خود منتقل کند. سرپرست وزارت دفاع آمریکا هشدار داده است که قرارداد با روسیه برای خرید اس-چهارصد به روابط ترکیه با ناتو لطمه می زند و روی روابط با آمریکا هم تاثیر منفی خواهد گذاشت و در نهایت به اقتصاد ترکیه آسیب می رساند. پیش از این آقای اردوغان تاکید کرده بود که در این زمینه با روسیه قرارداد دارد و به انجام آن مصمم است.