مسوولان محلی ولایت غزنی گویند که نظامیان کشور، ولسوالی خواجه عمری این ولایت را از وجود طالبان پاکسازی کرده و کنترول این ولسوالی را در اختیار گرفته اند. ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی از مدت یک سال بدین سو در اختیار طالبان قرار داشت. وحید الله کلیمزی والی غزنی گفته که نظامیان کشور صبح روز […]

مسوولان محلی ولایت غزنی گویند که نظامیان کشور، ولسوالی خواجه عمری این ولایت را از وجود طالبان پاکسازی کرده و کنترول این ولسوالی را در اختیار گرفته اند. ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی از مدت یک سال بدین سو در اختیار طالبان قرار داشت.

وحید الله کلیمزی والی غزنی گفته که نظامیان کشور صبح روز جمعه موفق شده اند تا از چندین استقامت وارد این ولسوالی شده و پس از چندین ساعت درگیری موفق به بازپس گیری این ولسوالی شده اند.

به گفته والی غزنی در عملیات بازپس گیری ولسوالی خواجه عمری به نظامیان کشور تلفاتی وارد نشده است.

با این حال، احمد ضیا یعقوبی، ولسوال خواجه عمری گفته که طالبان تمامی ساختمان‌ های دولتی به ویژه ساختمان‌های ولسوالی و فرماندهی پولیس این ولسوالی را به گونه کامل تخریب کرده اند.

آقای یعقوبی افزود که داخل محوطه و طراف ساختمان های دولتی در این ولسوالی توسط طالبان ماین گذاری شده است که به گفته وی پاکسازی این بخش ها از وجود ماین چندین روز را در بر خواهد گرفت.

در همین حال، حمید الله نوروز، یکی از اعضای شورای ولایتی غزنی از حکومت مرکزی می خواهد که مردم این ولسوالی از جنگ‌ها و اخاذی‌های طالبان خسارت سنگین دیده و ضرورت به کمک‌ در بخش ‌های زراعت و معارف دارند.

در حال حاضر، ولسوالی ‌های زنخان، رشیدان، جغتو، خوگیلان، گیرو، اجرستان و ناوه به گونه کامل در کنترول طالبان قرار دارند و مرکز های ولسوالی‌های اندر و واغظ این ولایت به دلیل تهدیدهای امنیتی از محل اصلی‌ شان به جاهای دیگر توسط دولت محلی غزنی انتقال یافته است.

در دو هفته گذشته این دومین ولسوالی است که از وجود طالبان پاکسازی شده و کنترول آن را دوباره نظامیان کشور به دست می گیرند.