نماینده آلمان برای افغانستان و پاکستان در دیدار با ملا برادر می گوید که فرصت پیش آمده برای تامین صلح در افغانستان نباید از دست برود. مقام های طالبان همچنان از احتمال گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان در آلمان پس از این دیدار خبر می دهد این در حالیست که نمایندگان امریکا در شش […]

نماینده آلمان برای افغانستان و پاکستان در دیدار با ملا برادر می گوید که فرصت پیش آمده برای تامین صلح در افغانستان نباید از دست برود.

مقام های طالبان همچنان از احتمال گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان در آلمان پس از این دیدار خبر می دهد این در حالیست که نمایندگان امریکا در شش دور گفتگو نتوانستند این گروه را به میز مذاکره با حکومت افغانستان بکشانند.

آیا کنفرانس بن دوم در راه است؟