هزاران تن در تلبیب پایتخت اسراییل، با برگزاری تجمعی اعتراضی به تلاش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل، برای کسب مصونیت قضایی اعتراض کردند. این تظاهرات‌از سوی احزاب مخالف دولت و با عنوان “حامیان دموکراسی” برگزار شده بود. اعتراض کنندگان بنیامین نتانیاهو را متهم کردند که با طرح چنین لایحه‌ ای قصد مصوون کردن خود در […]

هزاران تن در تلبیب پایتخت اسراییل، با برگزاری تجمعی اعتراضی به تلاش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل، برای کسب مصونیت قضایی اعتراض کردند.

این تظاهرات‌از سوی احزاب مخالف دولت و با عنوان “حامیان دموکراسی” برگزار شده بود. اعتراض کنندگان بنیامین نتانیاهو را متهم کردند که با طرح چنین لایحه‌ ای قصد مصوون کردن خود در برابر پرونده‌ های فساد که علیه او در جریان است، را دارد. از سویی هم و براساس گزارشها، بنیامن نتانیاهو که در انتخابات پارلمانی اسراییل بار دیگر برنده شد، با دو پرونده فساد و دریافت رشوه رو به روست، اما او با رد همه اتهام‌ ها اصلاحاتی را پیشنهاد کرده که در صورت تصویب اختیارات دیوان قضایی برای عزل نخست ‌وزیر تا زمانی که در قدرت است، را محدود می ‌کند.