نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه هشت نفری دزدان تفنگدار را از مربوطات ناحیه دهم شهر کابل بازداشت کرده‌ اند. در یک خبرنامه این ریاست آمده است که از این گروه به عنوان دزدان تفنگدار خطرناک نام برده که از سوی عبیدالله مشهور به رییس «عبید و اقبال» رهبری می ‌شده است. […]

نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه هشت نفری دزدان تفنگدار را از مربوطات ناحیه دهم شهر کابل بازداشت کرده‌ اند.

در یک خبرنامه این ریاست آمده است که از این گروه به عنوان دزدان تفنگدار خطرناک نام برده که از سوی عبیدالله مشهور به رییس «عبید و اقبال» رهبری می ‌شده است. این گروه هشت نفری به انجام راهگیری، قتل و سرقت‌ های مسلحانه متهم شده ‌اند.