تاکید امریکا به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

نماینده امریکا برای صلح افغانستان گفته که اولویت امریکا در افغانستان صلح است، اما روند صلح مانع آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیست.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top