وزارت دفاع ملی از کشته شدن پنج تن از تروریستان داعش در ولایت ننگرهار خبر داده است. دفتر رسانه ای این وزارت در خبرنامه ای گفته است که این تروریستان درپی حمله هوایی در ولسوالی ده بالای ولایت ننگرهار کشته شدند. براساس خبرنامه یک تروریست دیگر درپی این عملیات زخم برداشته و دو واسطه نقلیه […]

وزارت دفاع ملی از کشته شدن پنج تن از تروریستان داعش در ولایت ننگرهار خبر داده است.

دفتر رسانه ای این وزارت در خبرنامه ای گفته است که این تروریستان درپی حمله هوایی در ولسوالی ده بالای ولایت ننگرهار کشته شدند. براساس خبرنامه یک تروریست دیگر درپی این عملیات زخم برداشته و دو واسطه نقلیه آنان تخریب شده است.