مسوولان محلی ولایت غزنی می گویند که در پی چند رشته عملیات زمینی و هوایی، هژده فرد وابسته به گروه طالبان در این ولایت کشته شدند. براساس معلومات مسوولان محلی غزنی، شماری از افراد وابسته به گروه طالبان روز شنبه دوبار در ولسوالی ده یک غزنی آماج حمله های هوایی قرار گرفتند و در پی […]

مسوولان محلی ولایت غزنی می گویند که در پی چند رشته عملیات زمینی و هوایی، هژده فرد وابسته به گروه طالبان در این ولایت کشته شدند.

براساس معلومات مسوولان محلی غزنی، شماری از افراد وابسته به گروه طالبان روز شنبه دوبار در ولسوالی ده یک غزنی آماج حمله های هوایی قرار گرفتند و در پی این حمله ها هشت فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی می گوید که در میان کشته شده ها دو فرمانده کلیدی گروه طالبان به نام های حکیم و ریحان نیز شامل استند. سخنگوی والی غزنی می افزاید که دو رشته عملیات دیگر نیز در جریان شنبه شب در ولسوالی های ده یک و اندر صورت گرفته که در نتیجه آن ده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و بیست تن دیگر آنان زخم برداشته اند.

بااین حال، چهار تن در پیوند به فعالیت های تروریستی از سوی منسوبان امنیت ملی غزنی طی عملیات های جداگانه بازداشت شدند. سخنگوی والی غزنی می گوید که افراد بازداشت شده در مرکز و مربوطات ولسوالی های غزنی فعالیت های تروریستی چون جاسازی ماین ها، ترور منسوبان امنیتی، فعالیت های استخباراتی، تبلیغ به نفع طالبان و فعالیت های جلب و جذب افراد به صفوف طالبان را انجام می دادند. به گفته سخنگوی والی غزنی این افراد به جرم خود اعتراف کرده اند و پرونده های آنان به ارگان های عدلی و قضایی محول شده است.

ولایت غزنی ظرف روز های اخیر گواه عملیات ضد هراس افگنی بوده است. مسوولان محلی می گویند که این عملیات ها به هدف جلوگیری از انجام فعالیت های هراس افگنانه راه اندازی شده است.