شماری از اعضای مجلس نمایندگان صبح امروز اجازه ندادند میر رحمان رحمانی به عنوان رییس این مجلس کار خود را آغاز کند. این نمایندگان ادعا دارند که آقای رحمانی نتوانسته اکثریت آرای نمایندگان مجلس را به ‌دست بیاورد و براساس اصول وظایف داخلی مجلس، به‌حیث رییس انتخاب نشده است. آقای رحمانی دیروز با کسب یکصد […]

شماری از اعضای مجلس نمایندگان صبح امروز اجازه ندادند میر رحمان رحمانی به عنوان رییس این مجلس کار خود را آغاز کند. این نمایندگان ادعا دارند که آقای رحمانی نتوانسته اکثریت آرای نمایندگان مجلس را به ‌دست بیاورد و براساس اصول وظایف داخلی مجلس، به‌حیث رییس انتخاب نشده است. آقای رحمانی دیروز با کسب یکصد و بیست و سه رای به ‌حیث رییس مجلس نمایندگان انتخاب شده است.

جنجال میان طرفداران میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان و طرفداران کمال ناصر اصولی که ریاست رقیب انتخاباتی خود را قبول ندارد سبب شد تا نشست روز یکشنبه مجلس برگزار نشود. تمام درهای ورودی به صحن مجلس به شدت توسط نیروهای ویژه امنیتی کنترل می شد و به جز از اعضای مجلس حتا به کارمندان نیز اجازه ورود ندادند. همچنان به جز از چند عکس و ویدیوی کوچک که از سوی برخی نمایندگان به بیرون داده شده، دیگر هیچ خبری از داخل تالار در دست نیست.

جنجال بر سر نصاب مجلس و مجموع آرای استعمال شده در انتخابات مجلس است. روز شنبه هیات اداری موقت نصاب مجلس را دوصدو چهل و هفت اعلام کرد که پنجاه جمع یک آن یکصدو بیست و چهار رای می‌ شود؛ اما رای های حساب شده از صندوق‌ ها دو صد و چهل و چهار بود که پنجاه جمع یک آن یکصد و بیست و سه رای می ‌شود.

در این میان، شماری از زنان که بیشتر طرفداران کمال ناصر اصولی اند، چوکی ریاست را محاصره کرده و بر انتخاب رییس موقت تاکید می کنند.

به خبرنگارانی که برای پوشش مجلس نمایندگان رفته اند نیز اجازه ورود به تالار و مرکز رسانه‌ های مجلس داده نشده است. تلویزیون مجلس نمایندگان هم از چگونگی وضیعت در داخل تالار، نشرات نداده است.