حسن روحانی رییس جمهور ایران بار دیگر تاکید کرده است که کشورش در برابر زورگویی هیچگاه تسلیم نخواهد شد. آقای روحانی در دیدار با جمعی از فرهنگیان و اهل هنر ایران با بیان این مطلب، تاکید کرده است که ایران اهل مذاکره و منطق است، اما در مقابل زورگویی هیچگاه تسلیم نخواهد شد. او همچنان […]

حسن روحانی رییس جمهور ایران بار دیگر تاکید کرده است که کشورش در برابر زورگویی هیچگاه تسلیم نخواهد شد.

آقای روحانی در دیدار با جمعی از فرهنگیان و اهل هنر ایران با بیان این مطلب، تاکید کرده است که ایران اهل مذاکره و منطق است، اما در مقابل زورگویی هیچگاه تسلیم نخواهد شد. او همچنان ادعای آمریکایی های که ایران را به میز مذاکره می‌ کشاند، را خیالی خواند و گفت که کشورش حاضر نیست چنین مذاکره ‌ای را حتی اگر همه قدرت ‌های عالم پشت به پشت هم بایستند، انجام دهد. سخنان آقای روحانی در حالی بیان شده است که پیش از این نیز مقام های ایران بارها ضمن رد گفتگو و مذاکره با آمریکا اعلام کرده اند که هیچ تضمینی به گفتگوی سازنده با کشوری که به همه تعهداتش پشت کرده، وجود ندارد.