صلاح الدین ربانی: معلم نیک محمد، تنها یک فرمانده نبود بل یک آموزگار و مدیر توانا نیز بود

سی سال قبل از امروز، در بیست و هشت ثور۱۳۶۸ خورشیدی، معلم نیک محمد، فرمانده عمومی جمعیت اسلامی در ولایت بادغیس جام شهادت نوشید.
شهید معلم نیک محمد به عنوان آموزگار مشغول تربیت فرزندان مردمش بود که کودتای کمونیستی هفت ثور ۱۳۵۷ خورشیدی در کشور رخ داد. پس از این کودتا و هنگامی که استقلال کشور زیر سوال رفته، آزادی مردم سلب شده و حرمت باور و اعتقادات آنها شکسته و زیر پا شد، شهید معلم نیک محمد با درک مسئولیت ایمانی و میهنی، فعالیت های فکری و سیاسی اش را به هدف بسیج مردم در ولایت بادغیس تشدید بخشید.
در پی همین تلاش ها، او با جمع دیگری از همفکرانش قیام سراسری ۲ حمل ۱۳۵۸ مردم بادغیس را سازمان دهی کردند که منجر به فتح مرکز ولایت بادغیس شد.

شهید معلم نیک محمد به خاطر رشادت و فداکاری و همچنان توانایی مدیریتی اش، از سوی رهبری جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان فرمانده عمومی جبهات این حزب در ولایت بادغیس منصوب شد و تا هنگامی که به تاریخ ۲۸ ثور ۱۳۶۸ خورشیدی به شهادت رسید، این مسئولیت را به خوبی انجام داد.

او‌ تنها فرمانده نظامی نه، بلکه مدیر ‌توانا ‌و آموزگار خوب نیز بود و به همین دلیل، در مناطق تحت اداره اش، علاوه از جهاد مسلحانه علیه نیروهای اشغالگر شوروی و رژیم دست نشانده آن ها، به تنظیم ‌و مدیریت مسایل مختلف مردمی از جمله تعلیم و تربیه توجه جدی داشت. از همین رو، با آنکه سی سال از شهادت این مجاهد بزرگ می گذرد، یاد و خاطرات نیک او در اذهان مردمش باقی است.

ضمن نکوداشت از سی‌امین سالروز شهادت او، یادش را گرامی داشته و به بازماندگانش توفیق ادامه راه و خط فکری او را از بارگاه ایزد متعال استدعا دارم.

نوشته‌های مرتبط


Top