تشدید تنش های منطقه ای و تاثیر آن بر امنیت افغانستان

در حالی که شش دور گفتگوها میان ایالات متحده و نماینده گان طالبان بی نتیجه پایان یافت، درگیر شدن دپلماتیک و صف آرای های نظامی میان تهران و واشنتگتن نیز تشدید یافته است.

ایالات متحده امریکا شریک استراتژیک و یکی از پارتنرهای مهم افغانستان است، ایران نیز در همسایه گی افغانستان قرار دارد روابط و مشترکاتی زیاد میان این دو کشور وجود دارد، آیا تنش ها میان امریکا و ایران می تواند تاثیراتی بر وضعیت امنیت و سیاسی افغانستان داشته باشد؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top