پس از سیزده سال چهار مکتب در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل به روی دانش‌آموزان باز شده است. مسوولان معارف این ولایت می‌گویند که در سیزده سال گذشته دانش‌آموزان به این مکتب‌ها دسترسی نداشتند و دروازه آن ها به دلایل امنیتی به روی دانش آموزان بسته بود. این مکاتب طی سیزده سال گذشته از سوی افراد […]

پس از سیزده سال چهار مکتب در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل به روی دانش‌آموزان باز شده است. مسوولان معارف این ولایت می‌گویند که در سیزده سال گذشته دانش‌آموزان به این مکتب‌ها دسترسی نداشتند و دروازه آن ها به دلایل امنیتی به روی دانش آموزان بسته بود.

این مکاتب طی سیزده سال گذشته از سوی افراد وابسته به گروه طالبان به روی دانش آموزان مسدود بود. نصر الله زاهد رییس معارف ولایت زابل می گوید که با بازگشایی این مکتب ها نبود ساختمان و کتاب های درسی از مشکلات عمده دانش آموزان است.

در همین حال، رحمت الله یارمل والی زابل می گوید که اخیرا در این ولایت چندین دروازه مکتب که در هژده سال گذشته درپی ناامنی ها به روی دانش آموزان بسته بود باز شده و در این زمینه پیشرفت های چشمگیری به وجود آمده است. به گفته وی طی امسال و سال اینده ساختمان هفتاد مکتب در این ولایت اعمار خواهد شد.

از سویی هم شورای ولایتی زابل و سران قومی ولسوالی ارغنداب از باز شدن مکتب ها به روی دانش آموزان ستایش می کنند و از حکومت مرکزی می خواهند که ساختمان این مکتب را به گونه درست اعمار کند. آنان همچنان از وزارت معارف می خواهند که به دانش آموزان این مکتب ها کتاب درسی فراهم کند.

براساس معلومات ریاست معارف ولایت زابل به شمول مرکز این ولایت در حال حاضر شماری از مکتب های این ولایت ساختمان ندارد و کمبود کتاب درسی نیز از مشکلات عمده دانش آموزان مکتب های این ولایت است.