امیرالمومنین خواندن رهبر طالبان از سوی رهبری القاعده

رهبر القاعده در کلیپ صوتی رهبر طالبان را امیر المونین خطاب کرده و گفته است که این گروه با گروه طالبان رابطه عمیق دارد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top