شماری از آموزگاران در ولایت غور در اعتراض به پایین بودن معاش شان اعتصاب کردند. آنان می گویند تا زمانی که حکومت به خواست‌ های آنان رسیدگی نکند، در صنف ‌های درس حاضر نمی ‌شوند. آموزگاران بیش از بیست مکتب شهر فیروز کوه،‌ مرکز ولایت غور روز شنبه در اعتراض به آنچه که آنان اندک […]

شماری از آموزگاران در ولایت غور در اعتراض به پایین بودن معاش شان اعتصاب کردند. آنان می گویند تا زمانی که حکومت به خواست‌ های آنان رسیدگی نکند، در صنف ‌های درس حاضر نمی ‌شوند.

آموزگاران بیش از بیست مکتب شهر فیروز کوه،‌ مرکز ولایت غور روز شنبه در اعتراض به آنچه که آنان اندک ‌بودن حقوق ‌شان عنوان می‌ کنند، از حضور در صنف ‌های درس خودداری کردند. شماری از این آموزگاران می ‌گویند که حکومت مرکزی همواره وعده داده است که حقوق‌ ماهوارشان را افزایش می ‌دهد، اما تا کنون درعمل هیچ‌ کاری نکرده است.

به گفته، تا زمانی که حکومت به خواست‌ های آنان رسیدگی نکند، در صنف ‌های درس حاضر نمی ‌شوند.

در همین حال، عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور اعتصاب درسی آموزگاران این ولایت را حق آنان می ‌داند و می ‌گوید که برخی از آموزگاران این ولایت با حقوقی که دریافت می ‌کنند، به سختی می ‌توانند نیازمند های روزمره ‌شان را برطرف کنند.

از سویی هم، فضل‌الحق نجات سرپرست ریاست معارف غور می‌ گوید که آنان خواست ‌های آموزگاران مکتب‌ های این ولایت را با مقام های مرکزی در میان می‌ گذارند.

وی از تمام آموزگاران مکتب های این ولایت خواست که تا برآورده ‌شدن خواست ‌های ‌شان به تدریس ادامه دهند تا در روند آموزش سکتگی به میان نیاید.

چند روز پیش نیز آموزگاران شماری از مکتب ‌های ولایت هرات در یک تجمع اعتراضی خواهان افزایش معاشات ‌شان شدند و دست به اعتصاب درسی زدند.