قول اردوی شاهین از کشف یک ذخیره ‌گاهِ بزرگ ‌مهمات طالبان، در ولایت بلخ خبر داده است. در یک خبرنامه این قول اردو آمده است که، این ذخیره‌گاه در مربوطات ولسوالی دهدادی این ولایت، کشف شده است. از این ذخیر‌ه‌گاه، دوصد و چهل و یک فیر گلوله هاوان به دست آمده است. در پیوند به […]

قول اردوی شاهین از کشف یک ذخیره ‌گاهِ بزرگ ‌مهمات طالبان، در ولایت بلخ خبر داده است.

در یک خبرنامه این قول اردو آمده است که، این ذخیره‌گاه در مربوطات ولسوالی دهدادی این ولایت، کشف شده است. از این ذخیر‌ه‌گاه، دوصد و چهل و یک فیر گلوله هاوان به دست آمده است. در پیوند به نگهداری گلوله هاوان دراین ذخیره‌گاه، یک فرد بازداشت شده است.