ایمن الظواهری رهبر شبکه تروریستی القاعده در پیام صوتی تازه، رهبر طالبان را امیرالمومنین خوانده است. ایمن الظواهری در این پیام صوتی از ملا هیبت الله رهبر طالبان به عنوان امیرالمومنین یاد کرده و از شبکه تروریستی حقانی، شورای پیشاور و شورای کویته طالبان نیز ستایش کرده است. نوار صوتی ایمن الظواهری رهبری شبکه تروریستی […]

ایمن الظواهری رهبر شبکه تروریستی القاعده در پیام صوتی تازه، رهبر طالبان را امیرالمومنین خوانده است. ایمن الظواهری در این پیام صوتی از ملا هیبت الله رهبر طالبان به عنوان امیرالمومنین یاد کرده و از شبکه تروریستی حقانی، شورای پیشاور و شورای کویته طالبان نیز ستایش کرده است.

نوار صوتی ایمن الظواهری رهبری شبکه تروریستی القاعده پس از سال‌ها سکوت از سایت رسمی این گروه منتشر شده است. همزمان با این، شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از منابعی استخباراتی آمریکا گزارش داده که ایمن الظواهری رهبر شبکه تروریستی القاعده در مناطق قبایلی پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان پنهان شده است.

ایمن الظواهری در این پیام صوتی از ملا هیبت الله رهبر طالبان به عنوان امیرالمومنین یاد کرده است و از شبکه تروریستی حقانی، شورای پیشاور و شورای کویته طالبان نیز ستایش کرده است.

شبکه القاعده پیش از این نیز، طالبان را یکی از متحدان نزدیک خود دانسته و تاکید کرده که اعضای این گروه زیر بیرق طالبان در افغانستان می‌جنگند.

این در حالیست که آمریکا در مذاکرات صلح با طالبان بر قطع روابط این گروه با القاعده تاکید کرده و این مساله یکی از شرایط مورد بحث دو جانب است.

هرچند طالبان وعده داده‌اند که روابط خود را با القاعده قطع می‌کند؛ اما آگاهان نظامی روابط این دو گروه تروریستی را بسیار عمیق دانسته و به قطع رابطه این گروه با القاعده به دیده شک می‌نگرند.

در دوران حکمرانی رژیم طالبان بر اکثر مناطق افغانستان، رهبران شبکه القاعده آشکارا در افغانستان زندگی می‌کردند و حتا برخی آنان صلاحیت‌های گسترده و عملی در سطح رهبری حکومت طالبان داشتند.