از نا امیدی در روند صلح تا ترس از حضور دو باره طالبان در افغانستان

ششمین دور گفتگوها میان نماینده گان ایالات متحده امریکا و نماینده گان طالبان، بی نتیجه پایان یافت و طرف ها در این شش دور گفتگو به نتیجه مطلوب دست نیافتند.

همزمان با این، وزیر دفاع پیشین ایالات متحد امریکا می گوید، اگر امریکا افغانستان ترک کند، طالبان دوباره روی کار خواهند آمد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top