ارتش سودان و معترضان بر سر تشکیل دولت انتقالی به توافق رسیدند

شورای نظامی سودان که قدرت را در این کشور در دست دارد گفته است که مذاکرات با مخالفان به نتیجه رسیده و دو طرف توافق کرده اند که به مدت سه سال یک دولت انتقالی با مشارکت نظامیان و غیرنظامیان حکومت را در دست داشته باشد و زمینه انتقال به دموکراسی و سپردن امور به دولت منتخب مردم را فراهم آورد.

در پی چند ماه تظاهرات اعتراضی، در روز یازدهم اپریل ارتش سودان برکناری عمر البشیر، رییس جمهوری سابق را پس از نزدیک به سی سال زمامداری اعلام کرد و گفت که یک شورای نظامی زمام امور را در دست گرفته است. در پی اعلام تشکیل شورای نظامی، گروه های مخالف با ادامه تظاهرات و تحصن خواستار استقرار دموکراسی و تشکیل یک دولت غیرنظامی شدند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top