پلیس کابل یک زوج را به اتهام قتل یک شهروند هندو باور کشور بازداشت کرده است. ارجیت سنگ به تاریخ بیست و چهارم ماه حوت سال گذشته از ساحه دشت برچی کابل ربوده شده بود. وزارت داخله در خبرنامه ای گفته است افراد بازداشت شده، اعتراف کرده که ارجیت سنگ را پس از اختطاف توسط […]

پلیس کابل یک زوج را به اتهام قتل یک شهروند هندو باور کشور بازداشت کرده است.

ارجیت سنگ به تاریخ بیست و چهارم ماه حوت سال گذشته از ساحه دشت برچی کابل ربوده شده بود. وزارت داخله در خبرنامه ای گفته است افراد بازداشت شده، اعتراف کرده که ارجیت سنگ را پس از اختطاف توسط تفنگچه به قتل رساندند. هنوز انگیزه این رویداد مشخص نشده است.