حمله هوایی جنبش انصار الله یمن به تاسیسات حیاتی عربستان

جنبش انصار الله یمن اعلام کرده است که تاسیسات حیاتی عربستان را هدف حملات هوایی قرار داده است.

تلویزیون “المسیره” مربوط به انصارالله یمن امروز در گزارشی ادعا کرده که این گروه با هفت هواپیمای بی سرنشین تاسیسات حیاتی عربستان سعودی را مورد حمله قرار داده‌ است. در این گزارش هدف از این حمله، پاسخ به حملات عربستان خوانده شده است، اما از زمان این حمله و نام تاسیساتی که به آنها حمله شده چیزی گفته نشده است. عربستان سعودی در باره این حملات چیزی نگفته است.

نوشته‌های مرتبط


Top