تاکید نامزدان ریاست جمهوری به ختم کار رییس جمهورغنی

شورای نامزدان ریاست جمهوری با نشر اعلامیه خواستار حکومت سرپرست شدند.

قانون اساسی اول جوزا را پایان کاری دوره پنج ساله حکومت پیش بینی کرده است. اما چندی پیش دادگاه عالی کشور، دوره کار رییس جمهور را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top