تاکید رییس جمهور ایران بر اتحاد مردمش برای مقابله با تحریم ها

رییس جمهور ایران، خواهان وحدت مردم کشورش برای مقابله با تحریم ها شده است.

حسن روحانی رییس جمهور ایران، فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران را یک جنگ تمام عیار و بی سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی ایران خوانده و از مردم کشورش خواسته که در چنین شرایط باید متحد باشند. آقای روحانی در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی ایران شرایط کنونی کشورش را دشوار توصیف کرد، اما تاکید کرده که با همکاری یکدیگر می توان از این شرایط عبور کرد. آقای روحانی نقش مردم کشورش درتمام پیروزی ها به ویژه در پیروزی انقلاب اسلامی ایران را با اهمیت خوانده و تاکید کرده که بدون حضور مردم حتی یک روز هم امکان اداره کشور وجود ندارد. رییس جمهور ایران همچنان گفته است که تسلیم شدن، با فرهنگ و دین مردم ایران سازگار نیست و تسلیم نخواهند شد و برای مقابله با فشارها راه حل های را پیدا خواهند کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top