مسوولان محلی ولایت سمنگان از وارد شدن تلفات سنگین بر افراد وابسته به گروه طالبان در این ولایت خبر داده اند. حسین طاهری آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت سمنگان می گوید که این عملیات روز چهارشنبه در ولسوالی روی دوآب این ولایت راه اندازی شده است. به گفته آقای طاهری، از شروع عملیات تاکنون هژده […]

مسوولان محلی ولایت سمنگان از وارد شدن تلفات سنگین بر افراد وابسته به گروه طالبان در این ولایت خبر داده اند. حسین طاهری آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت سمنگان می گوید که این عملیات روز چهارشنبه در ولسوالی روی دوآب این ولایت راه اندازی شده است. به گفته آقای طاهری، از شروع عملیات تاکنون هژده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و دوازده تن دیگر مشمول کلیدی این گروه به ارسارت نظامیان کشور در آمده اند. آمر امنیت فرماندهی پولیس سمنگان می افزاید که در جریان این عملیات مقداری جنگ افزار سبک و سنگین گروه طالبان نیز به دست نظامیان کشور افتاده است.