یک گروه سی نفری پناهجویان افغان از آلمان اخراج شدند

به گزارش دیچه وله، این بیست و سومین دور اخراج گروهی پناهجویان رد شده افغانستان از آلمان است.

این کشور از دسمبر سال دوهزار و شانزده به این سو نزدیک به پنجصد و پنجاه پناهجوی افغانستان را اخراج کرده است. اخراج اجباری پناهجویان از آلمان با واکنش های نیز همراه بوده است. روز گذشته سیاستمداران اپوزیسیون حکومت آلمان و امدادگران پناهجویان، از این اخراج انتقاد کرده و اتهام‌ های شدیدی را بر حکومت آلمان وارد کردند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top