وزیر امور خارجه: سال ۱۳۹۷ برای این وزارت سال پر دستآورد بود

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور می گوید که سال سیزده نود و هفت خورشیدی برای وزارت امور خارجه سال پر دستآورد بود. وزیر امور خارجه می گوید که این وزارت در سال گذشته بیش از نود درصد بودجه خود را به مصرف رسانده است. آقای ربانی می گوید که وزارت امور خارجه در زمینه تامین روابط با کشورهای منطقه و جهان نقش ارزنده بازی کرده است.

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در “برنامه پاسخگوی حکومت به ملت” سال سیزده نود و هفت خورشیدی را برای این وزارت سال پر دستآورد عنوان کرده و می گوید که وزارت تحت امرش توانسته در این سال در بخش های مختلف دستآوردهای چشمگیر داشته باشد.

وزیر امور خارجه می گوید که در این سال در بخشی های مختلف از جمله در زمینه تامین روابط با کشورهای منطقه و جهان، وزارت خارجه نقش خوبی بازی کرده و ده ها برنامه را از بهر تقویت روابطه افغانستان و کشورهای همسایه و جهان طرح و عملی کرده است.

صلاح الدین ربانی از مصرف بیش از نود درصد بودجه این وزارت طی سال گذشته خورشیدی نیز خبر می دهد.

وزیر خارجه سال روان خورشیدی را سال خوب برای سیاست خارجی دولت می داند و می گوید که وزارت تحت امرش از بهر تقویت روابط افغانستان با کشورهای همسایه، منطقه و جهان برنامه هایی را عملی خواهد کرد.

وزیر امور خارجه همچنان از تداوم اصلاحات در وزارت امور خارجه سخن می زند. او می گوید که با عملی شدن اصلاحات در این وزارت سیاست خارجی کشور پیشتر تقویت خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top