هشدار بازرس ویژه آمریکا نسبت به بی ثباتی تازه در افغانستان

بارزس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان نسبت به بی ثباتی تازه در افغانستان هشدار داده است. جان ساپکو گفته است که ممکن توافق روی صلح و ختم جنگ هفده ساله در افغانستان، سبب یک بی ‌ثباتی جدید شود و اکثر دستاوردهایی که با کمک جامعه جهانی به دست آمده است، از بین برود.

جان ساپکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان که در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می کرد، گفته که آمریکا می خواهد در افغانستان صلح تأمین شود. اما به باور وی نگرانی هایی وجود دارد که به دست آمدن توافق صلح ممکن بخش هایی از نظام دولتی افغانستان را بی ثبات کند.

آقای ساپکو افزوده است: “ما نزدیک به یک تریلیون دالر در افغانستان مصرف کرده ایم و اگر ما یک روز پس از توافق صلح با مدیریت نادرست مواجه شویم، تمام این ها در خطر خواهد افتاد.”

جان ساپکو همچنان از وضعیت بد مالی دولت افغانستان یادآوری کرده و گفته که معاشات نیروهای امنیتی وابسته به پول کمکی آمریکا است و این بخش شدیدا قابل نگرانی است. آقای ساپکو به این باور است که نه تنها کاهش چشمگیر نیروهای خارجی بل کاهش چشمگیری کمک ‌های مالی به حکومت افغانستان، به معنی فروپاشی این حکومت است.

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در حالی هشداد داده که زلمی خلیلزاد، نماینده آمریکا برای صلح افغانستان، سفرش را به افغانستان و منطقه آغاز کرده است. آقای خلیلزاد روز پنجشنبه در مسکو با نمایندگان روسیه و چین برای افغانستان، روی مسأله افغانستان گفتگو کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top