سازمان نظارت از حقوق بشر همه پرسی مصر را نکوهش کرد

سازمان نظارت از حقوق بشر، همه پرسی مصر را که به تعدیلات قانون اساسی این کشور رای داد، نکوهش کرده است.

سازمان نظارت از حقوق بشر گفته است که همه پرسی سه روزه که دوشنبه در مصر پایان یافت، در یک فضای “نامناسب و غیر آزاد” صورت گرفته است. مقام های مصر روز گذشته اعلام کردند که تعدیلات در قانون اساسی توسط هشتاد و هشت درصد رای ‌دهندگان این همه پرسی تصویب شد و میزان مشارکت در آن بیش از چهل و چهار درصد بوده است. براساس این تعدیلات، دوره ریاست جمهوری مصر از چهار سال به شش سال افزایش می‌ یابد. گروه ها و احزاب سیاسی مخالف در مصر نیز این همه پرسی را غیر عادلانه و غیر آزاد خوانده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top