خالد: از بهر احترام به گفتگوهای صلح، عملیات بهاری را اعلام نکرده ایم

مسوولان وزارت های دفاع ملی و امور داخله دستاوردهای این وزارت ها طی سال گذشته خورشیدی را رسانه ای کردند. سرپرست وزارت دفاع ملی می گوید که به دلیل احترام به گفتگوهای صلح، تاهنوز عملیات بهاری علیه طالبان را اعلام نکرده اند.

با آغاز فصل بهار طالبان از آغاز عملیاتی بهاری این گروه، تحت نام” الفتح” خبر دادند. تاکنون مسوولان ارگان های امنیتی از آغاز عملیات نیروهای امنیتی کشور به هدف سرکوب مخالفان مسلح در سال نود و هشت خورشیدی چیزی نگفته اند. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی در”برنامه حساب دهی حکومت به ملت” می گوید که به دلیل احترام به گفتگوهای صلح، تاهنوز عملیات بهاری نیروهای امنیتی علیه طالبان اعلام نشده است.

سرپرست وزارت دفاع می افزاید که با آغاز عملیات بهاری طالبان تغییرات جدی در میدان های نبرد رونما نشده است. سرپرست وزارت دفاع تاکید می کند که تاپایان سال روان خورشیدی، نیروهای هوایی کشور به لحاظ کیفیت بهبود و از لحاظ کمیت دو برابر افزایش می یابد.

درهمین حال، مسعود انداربی سرپرست وزارت امور داخله از دستاورد های سال گذشته خورشیدی این وزارت به رسانه ها معلومات ارایه کرد. سرپرست وزارت امور داخله می گوید که تنها قطعه خاص پلیس در سال نود و هفت خورشیدی دو هزار عملیات را در سراسر کشور راه اندازی کرده است.

سرپرست وزارت امور داخله می گوید که در سال گذشته خورشیدی از سطح تحرکات مخالفان مسلح در سراسر کشور جلوگیری شده است. به گفته او، در این سال چهار هزار تروریست باز داشت شده اند.

مسولان وزارت های دفاع و امور داخله می گویند که نیروهای امنیتی آمادگی پاسخگویی به هر گونه حملات احتمالی مخالفان را دارند. سرپرستان وزارت های دفاع و امور داخله همچنان به مردم اطمینان می دهند که نیروهای امنیتی در هر نوع شرایط از مردم کشور دفاع خواهند کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top