ریس جمهورغنی به زودی شورای ملی را افتتاح می کند

رییس جمهورغنی می گوید هر تصمیم که خلاف قانون اساسی گرفته شود، مردود است. آقای غنی در دیدار تعارفی با اعضای جدید مجلس نمایندگان می گوید که تا چند روز آینده، شورای ملی را افتتاح خواهد کرد.

رییس جمهورغنی در دیدار تعارفی با اعضای جدید مجلس نمایندگان در ارگ ریاست جمهوری، گفت که تا چند روز آینده شورای ملی را افتتاح خواهد کرد.

آقای غنی بر رعایت احترام متقابل میان قوه مجریه و مقننه تاکید می کند و می گوید که رعایت احترام متقابل میان این دو قوه به نفع کشور است.

رییس جمهوری با تاکید بر تطبیق قانون اساسی می گوید هر تصمیم که خلاف قانون اساسی گرفته شود مردود است. این در حالیست که بیشتر تیم های انتخاباتی تصمیم دادگاه در مورد تمدید ریاست جمهوری تا برگزاری انتخابات را خلاف قانون می دانند.

بر بنیاد قانون اساسی، دوره کاری شورای ملی در پانزدهم ماه حوت هر سال آغاز می شود. اما ریاست جمهوری زمان افتتاح شورای ملی را به تعویق انداخته تا نمایندگان جدید مجلس نمایندگان معرفی شوند. هم اکنون نزدیک به دو ماه از سال جدید کاری شورای ملی گذشته است.

نوشته‌های مرتبط


Top