حسن روحانی رییس‌ جمهور ایران می ‌گوید که کشورش مایل است با آمریکا مذاکره کند، مشروط بر این که آمریکایی ‌ها عذرخواهی کنند و همه فشارها را بردارند. آقای روحانی گفته است که ایران همواره مرد مذاکره و دیپلماسی بوده و مذاکره با آمریکا در صورتی میسر است که همه فشارها برداشته شده، آمریکا از […]

حسن روحانی رییس‌ جمهور ایران می ‌گوید که کشورش مایل است با آمریکا مذاکره کند، مشروط بر این که آمریکایی ‌ها عذرخواهی کنند و همه فشارها را بردارند.

آقای روحانی گفته است که ایران همواره مرد مذاکره و دیپلماسی بوده و مذاکره با آمریکا در صورتی میسر است که همه فشارها برداشته شده، آمریکا از اقدامات غیرقانونی خود عذرخواهی کند و احترام متقابل وجود داشته باشد. از سویی هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به نیویارک سفر کرده، می گوید آمریکا به دلیل این که به قوانین بین المللی و حتی توافق ها و تصمیم هایی که گرفته ارزش نمی دهد، مذاکره کننده معتبر نیست. آقای ظریف همچنان گفته است که ایران میز مذاکره را هیچگاه ترک نکرده و این آمریکاست که تصمیم گرفت به مذاکره پایان دهد و اکنون به جای ایران، آمریکا باید رفتارش را اصلاح کند. این در حالیست که آمریکا روز گذشته معافیت تحریم شماری از خریداران نفت ایران را لغو کرد. اما وزارت خارجه ایران این اقدام آمریکا را بی ارزش خوانده است.