نگرانی یوناما از بد رفتاری محافظان رییس جمهور با مدیر مسوول تلویزیون یک

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، “یوناما”، از خشونت و بد رفتاری در برابر عبدالله خنجانی، مدیر مسوول تلویزیون یک، ابراز نگرانی کرده است.

دفتر یوناما در تویتی نوشته است که، طرف ‌ها باید از آزادی مطبوعات دفاع کنند. آقای خنجانی ادعا می کند که، محافظان رییس جمهورغنی، صبح دیروز در چهار راهی زنبق شهر کابل، هنگامی اشتراک در نشستی مقام های حکومتی، او را لت ‌و کوب و مؤقتا بازداشت کردند. هارون چخانسوری سخنگوی رییس جمهور، از آقای خنجانی معذرت خواسته، و گفته که، هر گونه تحقیقات به هر سطحی را، که او پیشنهاد می‌ کند، حکومت انجام خواهد داد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top