روسیه با نگرانی از فعالیت داعش در افغانستان گفته است که تروریستان وابسته به این گروه پس از شکست در سوریه به افغانستان و لیبیا پناه برده ‌اند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه می ‌گوید که تروریستان داعش پس از شکست در سوریه در حال رفتن به افغانستان و لیبیا استند. به گفته او، فعالیت […]

روسیه با نگرانی از فعالیت داعش در افغانستان گفته است که تروریستان وابسته به این گروه پس از شکست در سوریه به افغانستان و لیبیا پناه برده ‌اند.

سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه می ‌گوید که تروریستان داعش پس از شکست در سوریه در حال رفتن به افغانستان و لیبیا استند. به گفته او، فعالیت های داعش در افغانستان در حال گسترش است و این مساله به یک تهدید بزرگ بدل شده که برای جلوگیری آن باید روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از همین اکنون دست به کار شوند. او گفته که برای جلوگیری از نفوذ داعش در کشورهای آسیایی میانه باید پایگاه دوصد و یک نیروهای نظامی روسیه در تاجیکستان تقویت شود.