وزارت امور داخله اعلام کرده است که حمله گروهی مهاجمان انتحاری بر وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی پایان یافته است. این حمله چاشت امروز انجام شد و مهاجمان وارد محوطه این وزارت شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که نیروهای امنیتی چهار مهاجم را که بر پوسته خانه مرکزی وزارت مخابرات و […]

وزارت امور داخله اعلام کرده است که حمله گروهی مهاجمان انتحاری بر وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی پایان یافته است.

این حمله چاشت امروز انجام شد و مهاجمان وارد محوطه این وزارت شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که نیروهای امنیتی چهار مهاجم را که بر پوسته خانه مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی داخل شده بودند، به زود ترین وقت از پا درآوردند. وی می افزاید که یک مقدار مواد انفجاری که از مهاجمان در ساحه باقیمانده از سوی نیروهای امنیتی از بین برده شده است. آقای رحیمی می گوید که در این رویداد تروریستی، چهار غیر نظامی و سه تن از نیروهای امنیتی کشور شهید شده اند و هشت غیرنظامی دیگر زخم برداشته اند.