ریاست جمهوری اعلام کرده است که پس از لغو نشست قطر اولویت حکومت برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که پس از لغو نشست قطر، برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح از اولویت حکومت است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که حالا اولویت حکومت لویه جرگه […]

ریاست جمهوری اعلام کرده است که پس از لغو نشست قطر اولویت حکومت برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که پس از لغو نشست قطر، برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح از اولویت حکومت است.

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که حالا اولویت حکومت لویه جرگه مشورتی صلح است و نشست قطر برای فعلا لغو شده است. آقای مرتضوی همچنان می گوید که، در برابر لیست هیأت افغانستان برای اشتراک در نشست دوحه با طالبان، دولت قطر یک لیست دیگر را پیشکش کرد که این کار به گفته وی به اراده صلح افغانستانی ها اهانت است. به گفته وی، لیست تهیه شده از سوی افغانستانی ها همه جانبه بود که در آن نمایندگی تمام اقشار در نظر گرفته شده بود.

ریاست جمهوری حکومت قطر را در لغو نشست “بین الافغانی” دوحه مقصر می خواند. قرار بود این نشست از تاریخ نزده تا بیست و یکم ماه جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود.

در یک اعلامیه ای ریاست جمهوری آمده است، پس از آنکه تمامی آمادگی ها برای سفر هیات دوصد و پنجاه نفری دولت افغانستان به هدف اشتراک در این نشست گرفته شده بود، حکومت قطر یک “فهرست جدید” اشخاص را که باید در این نشست اشتراک کنند، به حکومت افغانستان ارسال کرد. اعلامیه می افزاید که ریاست جمهوری ارسال این فهرست از سوی حکومت قطر را “بی احترامی به اراده و فیصله مردم افغانستان” خوانده و افزوده که این اقدام حکومت قطر برای مردم افغانستان “قابل قبول” نیست.

اعلامیه می افزاید که به دنبال این اقدام قطر یک جلسه مشترک میان رییس جمهور غنی و شماری از رهبران سیاسی روز پنجشنبه برگزار شد، و در آن فیصله شد که تعیین فهرست هیات دولت افغانستان از سوی حکومت قطر “قابل قبول” حکومت افغانستان نیست.

در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد که از حکومت قطر خواسته شود تا هیات تعیین شده از سوی دولت افغانستان در نشست دوحه اشتراک کند. در اعلامیه ارگ آمده است که حکومت قطر این خواست “برحق” دولت افغانستان را برآورده نتوانست و روی همین دلیل نشست دوحه را لغو کرد.