نزول سه درجه‎ای افغانستان در رده بندی جهانی آزادی بیان

افغانستان در رده ‌بندی جهانی سال دوهزار و نزده آزادی رسانه‌ ها در جایگاه یک صد بیست و یکم قرار گرفته است. پیش از این افغانستان در جایگاه یکصد و هژدهم قرار داشت.

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال دوهزار نزده خود از رده‌ بندی جهانی آزادی رسانه‌ ها، گفته است که افغانستان با سه رده اُفت، از جایگاه یکصد و هژده به یکصد و بیست و یک قرار گرفته است.

این سازمان گفته است که ناامنی یکی از عوامل جدی بوده که با وجود تلاش ‌های حکومت افغانستان، سال گذشته میلادی، شانزده خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در حملات مستقیم بر رسانه ‌ها کشته شده اند.

این سازمان، از حمله شش درک کابل به صورت مشخص یاد آوری کرده که در آن حمله، خبرنگاران و تصویربرداران پنج رسانه در حمله دوگانه انتحاری جان باختند.

به باور این سازمان، خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ ها در سطح جهان به ویژه افغانستان رو به افزایش است.

در گزارش این سازمان آمده است که کین‌‌آفرینی به روزنامه ‌نگاران به خشونت بیشتر علیه آنها دامن می ‌زند و چرخه این ماشین خشونت به افزایش ترس منجر شده است.

کریستف دولوار، منشی اول این سازمان گفته است که اگر بحث سیاسی دانسته و یا ندانسته به فضای جنگ داخلی سوق داده شود و روزنامه‌ نگاران به قربانیان آشکار آن تبدیل شوند، الگوهای دموکراسی در خطر بزرگی قرارمی ‌گیرند.

گزارشگران بدون مرز، با نگرانی گفته است که شماری کشورهای مصوون برای کار خبرنگاری در گزارش امسال این سازمان، رو به کاهش را نشان می ‌دهد.

رده ‌بندی جهانی دوهزار و نزده آزادی رسانه‌ ها، ناروی، فنلند و سویدن به ترتیب در جایگاه اول تا سوم و کره شمالی و ترکمنستان، در قعر جدول قرار گرفته اند.

نوشته‌های مرتبط


Top