متهم شدن آمریکا و اسراییل به برهم زدن نظم و ثبات در منطقه از سوی ایران

حسن روحانی رییس جمهور ایران امروز در مراسم گرامیداشت روز ارتش ایران؛ گفته است که  آمریکا و رژیم اسراییل در منطقه نمی خواهند ثبات، امنیت، یکپارچکی، برادری، حفاظت از منافع ملی وجود داشته باشد.

او قرار گرفتن نام سپاسداران ایران در گروه های تروریستی از جانب آمریکا را اقدام زشت و توهین به نیروهای مسلح و مردم ایران دانسته است. او نقش نیروهای مسلح ایران به ویژه سپاه پاسداران را در مبارزه با تروریزم قابل قدر دانسته است. رییس جمهور ایران قدرت نیروهای مسلح ایران را قدرت کشورهای منطقه و قدرت دنیای اسلام خوانده و تاکید کرده است که نیروهای مسلح ایران هیچگاه در برابر مردم منطقه و همسایه های ایران و منافع ملی شان نیست.

نوشته‌های مرتبط


Top