رییس ارگانهای محل: ایجاد ولایت های جدید در کشور عملی نیست

رییس ارگانهای محل می گوید که بحث تبدیل شدن شماری از ولسوالی ها به ولایت در شرایط کنونی عملی نیست.

پیش از این رییس جمهورغنی از ایجاد چند ولایت جدید در چندین ولایت کشور سخن زده بود. بر اساس گزارش ها، قرار بود هفت ولسوالی در شماری از ولایت ها به ولایت تبدیل شوند. عبدالمتین بیک، رییس اداره مستقل ارگانهای محل می گوید که بحث تبدیل شدن شماری از ولسوالی ها به ولایت عملی نیست.

نظر به وعده رییس جمهور پامیر در بدخشان، جاغوری در غزنی، شینوار در ننگرهار، تیوره در غور، اندخوی در فاریاب و شیندند و شهرک اسلام قلعه در هرات قرار بود به ولایت تبدیل شود. رییس ارگان های محلی می گوید بحث تبدیل شدن ولسوالی ها به ولایت سیاسی است و درشرایط کنونی عملی نیست.

آقای بیک که در رابطه به دستآورده های این اداره سخن می زد گفت که هم اکنون بیست ولسوالی کشور در دست مخالفان مسلح حکومت است. براساس معلومات اداره مستقل ارگانهای محل، در حال حاضر در افغانستان سه صد و شصت و سه ولسوالی وجود دارد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top