تاکید وزارت معارف بر ارتقای ظرفیت دانش آموزان

وزارت معارف هفده تفاهمنامه را به ارزش پانزده اعشاریه چهار میلیون دالر با موسسه های مختلف در کابل به امضا رساند.

هم اکنون نزیک به چهار میلیون کودک از رفتن به مکتب محرم اند و با گذشت هر سال به این ارقام افزوده می شود. وزارت معارف از بهر بلند بردن ظرفیت دانش آموزان، هفده تفاهمنامه را به ارزش پانزده اعشاریه چهار میلیون دالر با موسسه های مختلف به امضا رساند.

میرویس بلخی سرپرست، وزارت معارف می گوید که این برنامه نزدیک به هشتاد هزار دانش آموز را در سراسر کشور تحت پوشش قرار می دهد.

در همین حال، اوتوون هیلین رییس صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل”یونیسف” می گوید که این برنامه می تواند در بلند بردن ظرفیت دانش آموزان افغانستان موثر تمام شود.

این سخنان در حالی مطرح می شود که هم اکنون ده ها مکتب به دلیل افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف کشور به روی دانش آموزان بسته است و براساس معلومات وزارت معارف، در سال نود و هفت خورشیدی رقم شمول دانش آموزان به مکتب ها در کشور نسبت به یک سال قبل آن شش درصد افزایش داشته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top