وزیر تحصیلات عالی می گوید که از مجموع یکصدو شصت و پنج رشته تحصیلی در برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی بیست رشته بازنگری شده و هفتا تن از استادان آموزش مسلکی نصاب سازی را درمالیزیا فرا گرفته اند. نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی که دستاوردهای این وزارت از سال مالی نود […]

وزیر تحصیلات عالی می گوید که از مجموع یکصدو شصت و پنج رشته تحصیلی در برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی بیست رشته بازنگری شده و هفتا تن از استادان آموزش مسلکی نصاب سازی را درمالیزیا فرا گرفته اند.

نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی که دستاوردهای این وزارت از سال مالی نود و هفت را در برنامه “حسابدهی حکومت به ملت” گزارش می داد گفت که از مجموع یکصد و شصت و پنج رشته تحصیلی در برنامه ملی بازنگری وانکشاف نصاب تحصیلی بیست رشته بازنگری شده و هفتاد تن از استادان آموزش مسلکی نصاب سازی را درمالیزیا فرا گرفته اند. وزیر تحصیلات عالی می گوید که با تعدیل قانون تحصیلات عالی مشکل دوهزار و چهارصد تن از استادان دارای رتبه پوهیالی حل شده و پانزده سند تقنینی مورد تعدیل و بازنگری قرار گرفته و اولین سیستم آموزشی آنلاین آغاز به فعالیت کرده است.

آقای عمری از ایجاد چهل و سه برنامه ماستری و سه برنامه دکتورا در دانشگاه های دولتی و سی و سه برنامه ماستری در دانشگاه های خصوصی و اعزام هفت صد تن از استادان و کارمندان برای اشتراک در برنامه های ماستری و دکتورا در خارج از کشور را از دستآوردهای عمده این وزارت عنوان می کند.

بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در سال سیزده نود و هشت این وزارت تلاش جدی خواهد کرد که در بخش های مختلف خدمات اساسی را برای جامعه اکادمیک افغانستان ارایه کند.