سازمان ملل متحد از رشد نفوس در افغانستان نگرانی کرده است. نماینده صندوق جعیت سازمان ملل گفته است که تنها بیست درصد زوج ‌ها در افغانستان به برنامه تنظیم خانواده عمل می ‌کنند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با ارایه گزارشی وضعیت نفوس در جهان و افغانستان، از دسترسی نداشتن مادران به خدمات صحی هنگام […]

سازمان ملل متحد از رشد نفوس در افغانستان نگرانی کرده است. نماینده صندوق جعیت سازمان ملل گفته است که تنها بیست درصد زوج ‌ها در افغانستان به برنامه تنظیم خانواده عمل می ‌کنند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با ارایه گزارشی وضعیت نفوس در جهان و افغانستان، از دسترسی نداشتن مادران به خدمات صحی هنگام ولادت، هشدار داده است. کوفی کو آم، نماینده این صندوق برای افغانستان، در جریان تشریح این گزارش گفت که بیست درصد زوج‌ های افغانستان برنامه تنظیم خانواده را عملی می کنند. در گزارش این سازمان آمده که پنجاه و پنج درصد زوج‌ ها در افغانستان در مورد برنامه تنظیم خانواده آگاهی ندارند. این گزارش تاکید کرده  است که برای دسترسی زنان به شغل، تحصیل و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی نیاز است تا برنامه تنظیم خانواده استفاده شود.

این سازمان وضعیت دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی هنگام ولادت را نیز نگران کننده خوانده است.

این در حالی است که پیش از این وزارت صحت اعلام کرده که دسترسی مادران به خدمات صحی در برخی مناطق بالاتر از هشتاد درصد است؛ اما در برخی مناطق این میزان به بیشتر از نصف می‌ رسد. از سوی دیگر، اداره احصاییه کشور نیز پیش از این رشد جمعیت را بیشتر از دو درصد خوانده که تقریبا بالاترین میزان رشد جمعیت در جهان است. اداره احضاییه کشور نیز از رشد جمعیت در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته که اگر این میزان رشد کنترول نشود، وضعیت افتصادی و اجتماعی در افغانستان بهبود نخواهند یافت.