رییس جمهورغنی با هیأت گفتگو کننده صلح حکومت در نشست قطر دیدار کرد

رییس جمهورغنی در دیدار با هیأت گفتگو کننده صلح حکومت در نشست قطر، از آنان خواست که طالبان را قانع کنند تا به حکومت افغانستان وارد مذاکره شود.

رییس جمهورغنی و عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت قبل از ظهر روز چهارشنبه با اعضای هیأت اعزامی حکومت به نشست قطر دیدار کردند. در این دیدار رییس جمهورغنی از هیأت گفتگو کننده حکومت خواست که طالبان را قانع کنند تا به حکومت افغانستان مذاکره کنند. وی تاکید کرد که این هیأت به طالبان بفهماند که بدون مذاکره با دولت راهی ندارند.

رییس جمهورغنی هیات مذاکره کننده نشست قطر را سفیران حکومت و مردم می خواند و می افزاید که اکنون فرصت ملی، منطقوی و بین المللی در پیوند به صلح فراهم شده است.

آقای غنی یک بار دیگر از نظام و قانون اساسی به عنوان خطوط سرخ حکوم و مردم افغانستان یاد کرد که به گفته وی در مذاکرات صلح قابل معامله نیست.

روز سه شنبه، حکومت افغانستان فهرست دوصد و پنجاه نفری اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی قطر را اعلام کرد. گروه طالبان در واکنش به فهرست اعلام شده حکومت برای شرکت در نشست قطر گفته که حکومت کابل این نشست را در حد یک مراسم عروسی تنزیل داده و اینگونه در پی تخریب روند صلح است.

نوشته‌های مرتبط


Top