وزیر زراعت از افزایش بی پیشنه ای کشت و تولید زغفران در کشور خبر داد

وزارت زراعت و مالداری از افزایش بی پیشینه ای کشت و تولید زعفران در سال گذشته خورشیدی در کشور خبر داده است. وزیر زراعت آبیاری و مالداری تاکید می کند که در سال نود و هفت خورشیدی بیش از شانزده تُن زعفران در کشور تولید شده است.

به ادامه برنامه حساب دهی ادارات دولتی به مردم روز دوشنبه وزیر زراعت آبیاری و مالداری دستاوردهای سال سیزده نود وهفت خورشیدی این وزارت را با رسانه ها شریک کرد. نصیر احمد درانی، وزیر زراعت آبیاری و مالداری ساخت دوصد سی و پنج شبکه آبیاری، گشایش لابراتوار خاکشناسی، اعمار مسلخ، ایجاد فارم تحقیقاتی و فارم تولید تخم بذری، ساخت دوازده باب سرد خانه، ترویج باغ در هشت هزار و یکصد هکتار زمین، اعمار چهارصد کشمش خانه به خاطر خشک کردن انگور و مصرف نود و پنج درصد بودجه توسعه ای را از دستاورد های این وزارت درسال گذشته خورشیدی عنوان می کند.

آقای درانی از افزایش بی پیشینه ای کشت و تولید زعفران در سال گذشته خورشیدی خبر داده و می گوید که در سال نود و هفت خورشیدی شانزده تُن و سی دو کیلو زعفران در کشور تولید شده است.

صادرات دانه مرغ به بیرون از کشور از دیگر مواردی است که وزیر زراعت به عنوان دستاورد این وزارت از آن یاد می کند. وزیر زراعت آبیار و مالداری بدون یاد آوری از مقدار صادر دانه مرغ صادر شده به دیگر کشورها می گوید که در سال نود هفت خورشیدی وزارت زراعت برای نخستین بار دانه مرغ را به ترکمنستان صادر کرده است.

بر اساس معلومات وزارت زراعت آبیاری و مالداری، این وزارت در سال روان خورشیدی برنامه هایی را در بخش های آبیاری، مالداری، باغداری و حمایت از دهقانان روی دست دارد که با عملی شدن آن زراعت کشور رشد خواهد کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top