دیدار وزیر امور خارجه کشور با وینی کمار سفیر جمهوری هند در کابل

صلاح ‌الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور با وینی کمار سفیر جمهوری هند در کابل، دیدار کرده است.

دفتر رسانه ای وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه ای گفته است که آقای ربانی با بحث روی چگونگی انتخابات در هند، موفقیت این روند را شادباش گفته است. براساس خبرنامه، دوطرف در مورد باز شدن حریم هوای پاکستان به روی پرواز ها میان افغانستان و هند، سومین دور برگزاری نشست شورای مشارکت راهبردی میان افغانستان و هند، صلح، آموزش، همکاری های دوجانبه و همکاری های منطقه ‌ای نیز بحث کرده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top