امید های نا پایدار صلح در کشور

گروه طالبان عملیات بهاری خود را بر علیه نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغانستان زیرعنوان “الفتح”، اعلام کردند. طالبان در حالی عملیات بهاری‌شان را اعلام می‌کنند که گفتگوهای میان این گروه و امریکا پیرامون روند صلح افغانستان به شدت جریان دارد.

طالبان با اعلان جنگ در این شرایط به دنبال چه اند؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top