عمر داوودزی سخنگوی شورای رهبری مصالحه می گوید، در دومین دور نشست شورای رهبری مصالحه، اختلاف نظر های مبنی بر اینکه چه تعداد افراد به نشست قطر شرکت کنند وجود داشت. این در حالیست که پس از اعلام عملیات بهاری گروه طالبان، حملات این گروه در چندین ولایت کشور شدت گرفته است؛ چیزی که به […]

عمر داوودزی سخنگوی شورای رهبری مصالحه می گوید، در دومین دور نشست شورای رهبری مصالحه، اختلاف نظر های مبنی بر اینکه چه تعداد افراد به نشست قطر شرکت کنند وجود داشت.

این در حالیست که پس از اعلام عملیات بهاری گروه طالبان، حملات این گروه در چندین ولایت کشور شدت گرفته است؛ چیزی که به باور سیاسیون افغانستان مخالف روحیه و تلاش های جاری صلح است.

صلح افغانستان در کدام جبهه به پیروزی خواهد رسید؛ میز گفتگوها یا سنگرهای داغ نبرد؟

چرا طالبان حملات شان را تشدید بخشیده اند؟ تشدید حملات طالبان بر مواضع نیروهای امنیتی افغانستان چه تاثیری بر روند صلح خواهد گذاشت؟