تحریم جرگه مشورتی صلح از سوی تیم ثبات و همگرایی

تیم ثبات و همگرایی گفته است که در جرگه مشورتی صلح شرکت نمی کند.

در یک اعلامیه ای این تیم آمده است که از چندی به این ‌سو برای برگزاری نشست مشورتی زیر عنوان جرگه مشورتی صلح تصمیم گرفته شده و با توظیف تعدادی، بخش‌هایی از مراحل تطبیقی آن را نیز پیش برده‌اند. اعلامیه می افزاید که تیم ثبات و همگرایی، نه در سطح احزاب و شخصیت‌های شامل این تیم و نه در سطح حکومت، تا این مرحله طرف مشورت برای برگزاری چنین نشستی نبوده‌ است و در عین حال، دلایل مقنعی برای این نشست نیز سراغ ندارد. اعلامیه همچنان می افزاید که تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله ضمن این که در این جرگه شرکت نمی کند، این نشست را ممد به حل مشکلات موجود در افغانستان نمی‌داند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top